Installation Guide

Download & Install the Extension

Easily download, install, and get Facebook phone numbers:

 • Download the FBnumber extension to your computer and extract it into a folder
 • Install the FBnumber extension on Chrome or Cốc Cốc browser
 • Log in with Gmail and use it directly on the Facebook interface

View detailed guide

Download lite version

Gửi Hàng Loạt Tin Nhắn QC trên Facebook Zalo

Tudongchat là ứng dụng AI Chatbot sử dụng trí tuệ nhận tạo để tự động chăm sóc khách hàng 24/7, gửi tin nhắn hàng loạt trên Facebook, Zalo

 • Tự động gửi tin nhắn hàng loạt Facebook, Zalo
 • Tự động trả lời và chăm sóc khách hàng 24/7
 • Miễn phí tích hợp và training AI
 • Thu thập số ĐT từ web, facebook
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ, tương thích đa nền tàng

Tăng like tim follow Tiktok, Facebook

Tăng tương tác bài viết Like, Tim, Comment seeding hỗ trợ tăng tỷ lệ chốt 100%:

 • Giúp tăng SEO tìm kiếm FB
 • Tăng độ uy tín cho bài viết
 • Kéo thành viên vào nhóm
 • Tăng follow cho Fanpage
S dng ngay

Phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng.

2388
Khách hàng
602
Doanh nghiệp
90 %
Tỉ lệ thành công
60 %
Tỉ lệ chốt khách