Cộng tác viên

Chính sách cộng tác viên

First Sign (đăng nhập đầu tiên): Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách, thì người giới thiệu đầu tiên với điều kiện khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống sẽ được tính hoa hồng và cả khi khách tái sử dụng sau này.

Hạn thanh toán: ngày 15 hàng tháng. Mức thanh toán: từ 1.000.000 VNĐ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

Nhận tiền hoa hồng qua: Paypal, Ngân hàng (trong mục Cài đặt thanh toán)

Tiền hoa hồng: 40% khi có khách thanh toán thành công (CPS: Click Per Sale)

Đóng Góp Cho Quỹ FBNUMBER

300.000 vnđ

Hạn 1 tháng

 • Dùng trên 2 máy tính
 • Không giới hạn SĐT tìm
 • Chuyển tệp UID -> SĐT
 • Quét SĐT thủ công từ Facebook
 • Tự động lưu và xuất file excel
Dùng free ngay

1.200.000 vnđ

Hạn 6 tháng

 • Dùng trên nhiều máy tính
 • Không giới hạn SĐT tìm
 • Chuyển tệp UID -> SĐT
 • Quét hàng loạt hết like, comment
 • Thêm thông tin: giới tính, địa điểm
 • Tìm 50 bài quảng cáo FB, theo từ khoá
 • Quét SĐT thủ công từ Facebook
 • Tự động lưu và xuất file excel
Dùng free ngay

2.000.000 vnđ

Hạn 12 tháng

 • Dùng trên nhiều máy tính
 • Không giới hạn SĐT tìm
 • Chuyển UID <-> SĐT từ Group, Friends, Page
 • Quét hàng loạt hết like, comment
 • Thêm thông tin: giới tính, địa điểm
 • Tìm 100 bài quảng cáo FB, theo từ khoá
 • Quét SĐT thủ công từ Facebook
 • Tự động lưu và xuất file excel
Dùng free ngay